Top Definition
A character from Dom Fera's The LAZER Collection.It is a spoof or Dr Octapus
Person 1:Hey..Whats in there
*Dr Octagonapus pops out*
DR. OCTAGONAPUS! BWAAHHH!
viết bởi Nick2280 03 Tháng năm, 2008
Highly featured character in Dominic Fear's Dfear Lazer movies.

Often popping up at highly inappropriate moments to "Fire his lazer"

Guy 1: Oh hey man wheres your phone???

Guy 2: Oh erm... Its Charging....

Dr Octagonapus: Dr Octagonapus BLLARRRRRGGGHHHH (shoop da whoop)
viết bởi Ed Jones 19 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×