tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Having sex with a pregnant woman who is having contractions.
Man, one minute I was having sex with this pregnant chick, next thing you know I'm being a drain plug.
viết bởi Chilidog 05 Tháng một, 2007