tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
that part of a city where the poor sleep in drain-pipes.
The street urchins live in the drain-pipe city.
viết bởi uttam maharjan 04 Tháng sáu, 2010