tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
a gay person that resites gay poems that make no sense or very stupid.
dude,will you stop talking you DRAMATIC FAGGOT.
viết bởi adrian 17 Tháng tám, 2004