tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
A slang term used in A Clock Work Orange
a great movie
it means Fighting
"Wana do some drasting then let em fly"
viết bởi Juju Jesus P. 30 Tháng tư, 2005