tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
usually referring to sagging pants.
"That nigga's drawas were saggin'"
viết bởi Mischa Barton 17 Tháng chín, 2007

Words related to drawas

nigga pants saggin underwear