Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
usually referring to sagging pants.
"That nigga's drawas were saggin'"
viết bởi Mischa Barton 17 Tháng chín, 2007
5 3

Words related to drawas:

nigga pants saggin underwear