Top Definition
A hairstyle commonly worn by African Americans that is similiar to both cornrows and dread locks; a lengthened version of cornrows.
Guy 1-Yo whats that thing on your head?
Guy 2-They're dread rows dude!
viết bởi Smucker S. Honey 22 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×