tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Super sexy pants when a sexy female is wearing them.
Man, Savannah is so sexy! Especially when she is wearing dress pants!
viết bởi toastygnomes 13 Tháng mười một, 2013