tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
medium,ok,mediocre in between good and bad.
my brother is ok he is dressing.
viết bởi Jamie mitchell 28 Tháng hai, 2004