tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Drêw wîlłłêtt means in Ancient Greek druble-big willit-dick. So basically It means big dick
Drew Willett is bigger than you
viết bởi Bernard willett 30 Tháng mười, 2013