tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
acronym for "Didn't Really Laugh But Yeah"
viết bởi loooizaaa 02 Tháng một, 2011