Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
person who resembles both a hobbit and a dog and is a pain in the ass.
Billy is a drogfugadoon.
viết bởi doiknowyou 29 Tháng tư, 2005
5 1