tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to take a shit
Bob's in the bathroom, dropping some kids off at the pool
viết bởi Jacky 21 Tháng một, 2004