tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
having one's pants pulled down
"I drop shorted her in the girls locker room"
viết bởi rebecky 10 Tháng mười hai, 2003