tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
the act of getting head from a hoe
Get on your knees and give some drop skull.
viết bởi fb73 07 Tháng chín, 2010