tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
to take a shit or dump in the toilet
excuse me i got to go drop some cosbys off who knows when ill be back
viết bởi Mad-dogg 24 Tháng chín, 2006

Words related to drop some cosbys off

dump poop shart shat shit