tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Drop some logs means to deficate some feces; shit.
Man I gotta drop some logs.
viết bởi MACK DADDY REN 11 Tháng hai, 2010