Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
taking a shit
Im going to drop the cosbies off at the pool. IN CONTEXT.
viết bởi anonymous 14 Tháng chín, 2003
33 10
 
2.
Taking four of your kids black friends home.
Honey. I'm going to go drop the Cosbys off be back in a minute!!!!!
viết bởi know the toe 19 Tháng chín, 2003
10 23