tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A euphemism for taking a dump. Funny
Yo man, where you goin?
Shit! I gotta drop the cosby kids off at the pool!
viết bởi Koolkid 16 Tháng mười, 2003
 
2.
verb.
The act of pooping.
"I gotta go drop the Cosby kids off at the pool"
viết bởi redrum1278 05 Tháng sáu, 2007