Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:
 
1.
A euphemism for taking a dump. Funny
Yo man, where you goin?
Shit! I gotta drop the cosby kids off at the pool!
viết bởi Koolkid 16 Tháng mười, 2003
174 59
 
2.
verb.
The act of pooping.
"I gotta go drop the Cosby kids off at the pool"
viết bởi redrum1278 05 Tháng sáu, 2007
55 20