tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To anchor (the hook) a ship in the harbor.
We'll see the sights when drop the hook in Naples, Italy
viết bởi John McClain 20 Tháng ba, 2006