Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
to kick someone's ass.
Bitch got me tight. I was about to drop the pieces on her.
viết bởi kay at 54 07 Tháng hai, 2009
2 3

Words related to drop the pieces:

beat up fight kick ass pieces scrap