tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to remove one's own pants
Tonight i'm gonna drop troul and get a little somethin somethin.
viết bởi aaron 19 Tháng mười, 2004