tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Australian, colloquialism; break wind, fart
" alright, who dropped their guts?"
viết bởi herbie 25 Tháng tám, 2004