tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To hit someone
to drop someone punch them
oi do that again i'll drop you mothers itch
viết bởi bo bo bo 06 Tháng tám, 2007