Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là craigslist gay:
 
1.
an insult, oh just drop your socks = get screwed/ fuck off
i think you should "drop your socks"

"drop your socks"
viết bởi Dionne and Jade rock :D xx 30 Tháng chín, 2008
15 8

Words related to drop your socks:

do one fuck off get screwed grrr rawr