tìm từ bất kỳ, như là queefing:
 
1.
means to drop something
i droped mat into the cnc mill and cut him up
viết bởi christp9f8rewhlr3ehv4ygfhp98o4e2w 19 Tháng sáu, 2008
8 35