tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
dropshine when you give someone a blow job
ha sarah gave me a good dropshine last night
viết bởi jennyxxxxxxxxx 16 Tháng mười, 2007

Words related to dropshine

blow cum drop job shine