tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Russian people with no life
Rooooney is a drot
viết bởi dickmaus 30 Tháng mười một, 2011