tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
to feel thirsy or dehydrated
"Man, I need a drink. I feel so droughted!"
viết bởi Brett 18 Tháng mười một, 2004