tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
What a retard says......
"drrrrr" (said the retard as he stabs himself)
viết bởi Ryan 12 Tháng chín, 2004