Top Definition
A drunk shit is the first shit you take after a long night of drinking, which usually is a little more stinkier than normal
Lani: Man, I had like 4 shots of patron, 3 jack and cokes and a couple of jagerbombs last night... I think I need to take my drunk shit now.
viết bởi Nat0069 22 Tháng tư, 2008
The shit you have to take the day after drinking a lot, where no amount of toilet paper will ever be enough.
"Dude, why are you walking funny?"
"I just took a drunk shit... Can I use your shower?"
viết bởi Wevet 12 Tháng tư, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×