Top Definition
A drunk shit is the first shit you take after a long night of drinking, which usually is a little more stinkier than normal
Lani: Man, I had like 4 shots of patron, 3 jack and cokes and a couple of jagerbombs last night... I think I need to take my drunk shit now.
#drunk #drank #shit #shat #stinky #smelly
viết bởi Nat0069 22 Tháng tư, 2008
The shit you have to take the day after drinking a lot, where no amount of toilet paper will ever be enough.
"Dude, why are you walking funny?"
"I just took a drunk shit... Can I use your shower?"
#drunk #shit #poop #hangover #drinking
viết bởi Wevet 12 Tháng tư, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×