tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Unpredictable person
"he changes his mind too quickly, is almost druzya"
viết bởi Mr. D. 27 Tháng một, 2004