tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:
 
1.
complete sexiness
britney spears is so drowrthless!
viết bởi Cool Doctor Money 19 Tháng mười, 2003