tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Ambushed
You got dry gulched.
viết bởi English Jax 12 Tháng mười một, 2013