Top Definition
Down to have fun. Signifies a positive opinion on the subject of having fun. Usually involves alcoholic beverages.
Jenn, "Are you dthf tonight?"

Liz, "Yeah, I really had a bad day. I need to have some fun tonight. "
#have fun #down to #down #to have #dtf
viết bởi ewright35 15 Tháng năm, 2011
Down to... HIGH FIVE
"Are you dthf?"
"Umm duh man!"
*commence high-fiving*
#high #five #dthf #down #to #down to
viết bởi tactown13 26 Tháng năm, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×