tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
dud, poosmoke, dude, Q, ockLer, trU
Holla "duLd duLd it's duLd" you know how i am living.
viết bởi d. Ockle 26 Tháng chín, 2004

Words related to duLd

david dfeld d-feld dildohead dteld