tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
when a gay man cums inside another mans butt and then in his eye
Josh gave Nick a dual shot last night.
viết bởi AZfriend2004 23 Tháng ba, 2007