tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
running two tv setups in a dorm/apartment room side by side
We running dual wide up in this bitch. Check out my setup..
Hey check this shit out!! He's running dual wide.
viết bởi nich guerhring 06 Tháng mười, 2013