tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a retarded person that you hate.
"gosh robert was being a real dublid today!"
viết bởi knlab 25 Tháng một, 2009

Words related to dublid

dildo retard stipid you