Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A) a deep and devoted love of dubstep.

B) Amazing dubstep.
Wow, Innocence by Nero is pure dublove!
viết bởi Definerr. 22 Tháng tám, 2010
6 4

Words related to dublove:

dub dubstep