tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To be, "double fucking ugly".

She wasn't just fugly, she was dubly fugly.
viết bởi malignantpoodle 30 Tháng một, 2008

Words related to dubly fugly

double dubly fucking fugly ugly