tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
a very random person who is a freeform addict likes to stick his tongue on electric things
dubmaster is playin now
viết bởi miss maple 22 Tháng tư, 2005