tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
best french rap group that has ever lived
yo man did u ever hear la force de comprendre par dubmatique?
viết bởi Anonymous 06 Tháng mười một, 2003