(V): To take a dump.

(N): a piece of shit.
Tod: damn dude i need to go take a duce!

Tod: Be right back...
Edgar: Ok, dont take to long!
viết bởi weed brownies 24 Tháng mười, 2011
having two of something, or rolling the number two (2) in craps
Ah Shit... That nigga rolled a duce! (also known as snake eyes)
viết bởi FastAMX79 13 Tháng tư, 2006
a greeting for goodbye that is in the national vernacular.
see ya later, duce!
viết bởi not amy 24 Tháng mười hai, 2008
Police slang for a drunk driver.
Unit 51 ... I have a possible duce traveling East on State Route 2.
viết bởi Dr-J 30 Tháng một, 2010
To Leave

Similar to "dip"
I forgot I have to be somewhere at 3 I better duce
viết bởi pr_papi 08 Tháng một, 2009
to share any sort of smoking activity.
we duce cigarettes alot.

wanna duce a joint?
viết bởi blublubl 23 Tháng bảy, 2008
Refers to sharing something with someone.Usually a cigarette,and usually with someone you know.
"Hey,let me duce that cigarette with you dude.I don't have any."
viết bởi Anthony Barnes 21 Tháng năm, 2008

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×