to share any sort of smoking activity.
we duce cigarettes alot.

wanna duce a joint?
viết bởi blublubl 23 Tháng bảy, 2008
Refers to sharing something with someone.Usually a cigarette,and usually with someone you know.
"Hey,let me duce that cigarette with you dude.I don't have any."
viết bởi Anthony Barnes 21 Tháng năm, 2008
street gang found in the almaden valley, very tough, not to be messed with
u see dem duce roll up on that treysie?
viết bởi rob 21 Tháng tư, 2004
Two people sharing a smokeable item, most often a cigarette.
If one person is smoking a cigarette, his/her friend might say, "Gimme the duce", meaning, "Share that with me?"
viết bởi Eli 5 Stone 12 Tháng mười, 2006
to leave a location to go to another place
"yo, Jason lets duce out of work and go to a tity bar"
viết bởi Yumz 24 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×