tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Someone who sucks ducks.
Good morning, DUCKSUCKA!
viết bởi MR. TORGUE FLEXINGTON 12 Tháng mười một, 2013