tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
slang for dirty south. places like atlanta, new orleans, houston, etc...
east and west coasts got nothing on the duddy souf
viết bởi Russ 17 Tháng mười một, 2003