An elephant butt hair.
Bob was licking the dude, and he enjoyed it, mmmmm, dude.
viết bởi Bob's Sausage 08 Tháng sáu, 2004
The white community's equivalent of "homey."
See "surfer."
viết bởi Homey 12 26 Tháng ba, 2004
1. literally, a "dick"

2. calling someone or something a "dick"
either:

Look at that mangled and bloody dude.

or:

Hey check out that frat boy. What a dude!
viết bởi napus antipas 03 Tháng ba, 2004
A scottish asian man often sporting a large head of hair and some sort of facial hair.
Dude, I do not want to drink Thai Whiskey in the morning.
viết bởi zing 05 Tháng chín, 2003
its like dude im guna chill; us skaters use it when skatin
Dude i snapped my board
viết bởi Skater 12 Tháng năm, 2003
An infected Hair on an Elephants Ass
OMG!!! Look at that Nasty Dude.. its Pussing.
viết bởi Spanish lynx 09 Tháng ba, 2008
a Dude is an infected hair on an elephant's butt.
Look at that dude, it's all green.
viết bởi tis thou 26 Tháng mười một, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×