a donkeys penis
look at that dude
viết bởi miti 07 Tháng mười một, 2003
lik.. fuck you, bitch!
DUDE!!! Where's my fuckin car!?!?
viết bởi fuckyoufreddie 20 Tháng sáu, 2003
james's word
dude...
viết bởi james 28 Tháng sáu, 2003
dude has seen many definitions, but I will share my favorite, which is a camel's penis.
Abdul, your camel's dude looks kinda....dry, perhaps we should give it some water. Praise Allah
viết bởi the wolf 25 Tháng một, 2005
hair on a camel's ass
viết bởi dirt boy mize 21 Tháng một, 2003
Un Vato Loco.
"Dude, look! It's, like, a dude!"
viết bởi Jace RAins 16 Tháng một, 2004
camel turd
shit mann i've just trodden in a dude!
viết bởi dude 08 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×