tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When you buy someone a duck for dinner and fuck them at your place. Duk N fuk
Mike: I bought her some duck last night.
Bob: Did you do the duk n fuk?
viết bởi bikeintruder 19 Tháng mười một, 2013